Hästar

Hästar sökes

Utrustning och tjänster

Hästnets Artiklar

Hjälp

Hjälpcenter
HästnetHästnet
Ta hand om hagen i vinter
Dela

Ta hand om hagen i vinter

Hästnet

Att ha ett stall innebär som alla vet ett konstant underhållsarbete, och hagarna är inget undantag. Med rutinmässig översyn under vintern slipper man tråkiga överraskningar och risk för hästar som springer lösa eller skadar sig, och du minskar också näringsläckaget från din gård. Läs mer här om hur du tar hand om dina hagar i vinter. 

Vinter innebär ju inte bara snö och is, utan kan lika gärna vara lera, frost och stora mängder vatten. För att ge sig själv så bra förutsättningar som möjligt under den här prövande årstiden är det bra om man gör en ordentlig genomgång och översyn av hagarna redan på hösten. Det finns ett par åtgärder som är viktiga- både inför och under vintern. 

Underlag- minska lera och näringsläckage

Under hösten innan den värsta leran kommer är det bra att se över underlaget i vinterhagarna. Vill man göra det ordentligt och långsiktigt hållbart är det bästa att dränera om man vet att man brukar få problem med lera och vatten. Annars brukar det fungera fint med ett rejält lager av olika typer av toppmaterial som singel, grus, sand, flis. Hagmattor och hagströ är också bra alternativ, samt hårdgjorda ytor. Man brukar då få lägga toppmaterial på marken direkt i anslutning till den hårdgjorda ytan för att det annars bli väldigt upptrampat där. Om man har en lerig hage med delvis hårdgjord yta brukar hästarna vilja stå på den hårdgjorda ytan, så gör den tillräckligt stor för att undvika trängsel och minska skaderisk.

Att mocka hagarna är en självklarhet, och det blir ju extra viktigt i en vinterhage eller rasthage där trycket på marken och näringsläckaget är stort. Ha som rutin att mocka varje dag, både för markens och hästens skull. Det är ibland svårt att få loss frusen gödsel från underlaget men en bra metallgrep och spade brukar kunna göra jobbet.

Om du har möjlighet att göra iordning flera vinterhagar som du kan skifta mellan kan det vara en bra idé. Då kan du variera beroende på väderförhållanden och marktryck.

Stängsel- spänn tråd och laga staket

Kontrollera staket och stängsel varje dag och laga det som behövs. Om det kommer mycket snö kan snövallar göra så att elstängsel slutar fungera, då behöver du skotta under stängslet. Snön och annan nederbörd kan också göra så att eltråden början slacka, så ha som rutin att kontrollera detta varje dag och spänna vid behov. Kontrollera att strömmen går runt överallt.

Foder och vatten

Vintertid kan vissa hästar bli ganska stillastående i hagen, framför allt om underlaget är dåligt. Så att förbereda hagen för mindre lera och is är viktigt även ur den aspekten. Om det är mycket snö och kanske skare kan det vara smart att ploga en ”slinga” i hagen, och om möjligt sprid ut foder på fler utfodringsplatser så hästarna rör sig mer. 

Under vintern ökar risken för förstoppningskolik då hästarna ofta dricker mindre och rör sig mindre ute. Frostfritt vatten i hagen är väldigt viktigt, så om du inte investerar i en färdig värmebalja kan du med enkla medel bygga en isolerad vattenbalja själv- det finns många exempel på det på nätet.

Charlotte Jibréus - Charlotte är en hippolog med ett stort och brett hästintresse. Charlotte har arbetat i hästbranschen sedan 2007 som bland annat ridlärare, stallchef, foderrådgivare, föreläsare och försäljningschef.

 

Prenumerera
Prenumerera
Prenumerera
Prenumerera
Hästnet
Hästnet använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse. Användning av denna webbplats och andra tjänster innebär godkännande av Hästnet Villkor och Personuppgiftspolicy. Du kan när som helst .
© Upphovsrätt 2024 - Hästnet