HästnetHästnet
Användarvillkor

Användarvillkor

Senaste uppdateringen:1 February 2024

Användarvillkor

Tjänsterna tillhandahålls av Hästnet Sverige AB, org. nummer 559138-8490 (“Hästnet” eller “vi”). Genom att använda Tjänsterna godkänner du dessa Användarvillkor och förbinder dig att följa dem.

Dessa Användarvillkor gäller från den 25 Maj 2018. Vi rekommenderar dig att läsa Användarvillkoren noggrant.

Vänligen notera att:

Vi har rätt att avsluta ditt medlemsskapp på webbplatsen när som helst, utan någon anledning och dessa användarvillkor förklarar den rättigheten. Genom att gå in på vår webbplats eller skapa ett konto accepterar du dessa villkor.

Vi ändrar våra användarvillkor då och då och därför måste du besöka den här sidan för att se vilka ändringar vi har gjort – vi antar att du har gjort det varje gång du kontaktar oss.

För närmare beskrivning av villkoren för annonsering på Hästnet, vänligen se ”8 Regler För Annonsering”

1 Allmänt

Hästnet är en marknadsplats där registrerade användare kan erbjuda, byta, köpa och sälja olika varor, djur och tjänster (hädanefter refererat till ”Produkter”). Detta är tillåtet under förutsättning att köp av sådana Produkter följer tillämpliga lagar, regler och Användarvillkoren.

Användandet av Webbsidan i sin grundversion är gratis, men däremot kan kostnader tillkomma från teleoperatörer för användning av data, vilket helt ska bäras av användaren. Hästnet reserverar sig möjligheten att lägga till tilläggstjänster, annonsavgifter och abonnemang (hädanefter refererat till ”Premium-produkter”) och att ta ut en extra kostnad för utnyttjandet av sådana mervärdesprodukter.

Hästnet är inte ansvarig för innehåll som genererats av användaren. Samtidigt finns ingen rättighet för användaren att publicera innehåll på Hästnet. I Hästnets Regler För Annonsering finns regler för utformning och kategorisering av annonser. För att annonsera på Hästnet måste du följa reglerna för annonsering. Vi förbehåller oss rätten att blockera eller stänga av en användare som missbrukar, manipulerar eller använder Tjänsterna i strid med Användarvillkoren, inklusive reglerna för annonsering. Blockering av användares e-postadress, IP-adress eller andra identifieringsverktyg kan ske tillfälligt eller permanent. En användare som har blivit blockerad kan skriva till support@hastnet.se och be om förtydligande kring skäl för blockering. 

2 Förutsättningar för att du ska kunna använda Tjänsterna

För att ingå avtal om Tjänsterna måste du vara 18 år gammal eller ha målsmans godkännande. Tjänsterna tillhandahålls inte till personer eller företag som tidigare har brutit mot Användarvillkoren, tidigare av Hästnet tillhandahållna villkor eller lagar och regler. Om du registrerar ett företag som användare intygar du att du har behörighet att binda företaget till dessa Användarvillkor.

I egenskap av marknadsplats erbjuder Hästnet tjänsterna som hjälpmedel för våra användare. Hästnet är dock aldrig part i själva genomförandet av köp av Produkterna. Upprättande av ett bindande kontrakt, oavsett om det sker muntligt eller skriftligt via Hästnets plattform, sker exklusivt mellan användarna och Hästnet är aldrig kontraktspart.

All användning och kopiering av information på Webbsidan för affärssyften, särskilt i kommersiellt syfte, är strikt förbjuden.

3 Skapande av konto och användande av Tjänsterna

Användare måste registrera sig för att använda Tjänsterna som tillhandahålls av Hästnet. Registrering är gratis för användaren och användare får inte upprätta flera olika konton på Hästnet. Användaruppgifter som delges Hästnet måste vara korrekta, kompletta och hållas uppdaterade.

Hästnets "Privatannonser" är till för att användas av privatpersoner som är behöriga att ingå avtal enligt vad som ovan anges i dessa Användarvillkor.

Hästnets "Företagsannonser" är till för företag. Hästnet förbehåller sig rätten att avgöra när en annons är företagsliknande. 

Företagsannonsörer åtar sig att följa konsumentskyddande lagar och Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer. Priser ska anges inklusive moms. Genom att registrera ett konto på Hästnet godtar användaren att regelbundet motta information från Hästnet om Tjänsterna. Användaren kan avregistrera sig från sådan kommunikation genom att klicka på ”avregistrera” i Hästnets nyhetsbrev. Användare kan när som helst och utan skäl be om att radera sitt konto från Hästnet. Mer information finns i vår Personuppgiftspolicy

4 Användargenererat innehåll

Med användargenererat innehåll avses allt sådant innehåll som en användare av en Tjänst skapar och/eller lägger upp på Webbsidan som t.ex. bilder, filmer och annonstexter ("Användargenererat innehåll").

Du garanterar att du innehar nödvändiga rättigheter till det Användargenererade innehållet, antingen genom att du själv har skapat detta, eller att alla som har medverkat har gett dig tillstånd att använda det Användargenererade innehållet på Webbsidan i enlighet med Användarvillkoren. Detta innebär att du garanterar att Användargenererat innehåll inte innehåller immaterialrättsligt skyddat material, såsom musik, film, bild, logotyp eller annat material som du inte har tillåtelse att använda

Du garanterar att personer som kan identifieras i det Användargenererade innehållet är medvetna om hur materialet kommer att användas och att de har godkänt att medverka i det Användargenererade innehållet och att Hästnet även kan komma att använda det Användargenererade innehållet i marknadsföringssyfte.

Genom att lägga upp Användargenererat innehåll på Webbsidan, exempelvis genom att lägga in en annons, ger du Hästnet en obegränsad rätt att fritt förfoga över det Användargenererade innehållet, genom att till exempel bearbeta, formatanpassa, lagra eller kopiera det och göra det tillgängligt för allmänheten oavsett mediekanal och att vidareupplåta dessa rättigheter till eventuella samarbetspartners.

Hästnet får även använda det Användargenererade innehållet i marknadsföringssyfte. Hästnets rättigheter kvarstår även efter att en annons har raderats. Du efterger härmed alla krav på ersättning från Hästnet för Hästnets användning av det Användargenererade innehållet.

5 Personuppgifter

Att skydda våra användares personuppgifter är av största vikt för Hästnet. I Hästnets personuppgiftspolicy finns information om hur vi behandlar dina personuppgifter och hur vi skyddar din integritet när du använder Tjänsterna. Genom att godkänna dessa Användarvillkor samtycker du till den behandling av dina personuppgifter som framgår av vår Personuppgiftspolicy

6 Immateriella rättigheter

Hästnet innehar de immateriella rättigheterna till text, bild, design och det övriga material och information som görs tillgängligt för dig genom din användning av Tjänsterna. Samma sak gäller den bakomliggande programkoden för Tjänsterna. Sådant material och information får inte användas på annat sätt än inom ramen för normal användning av Tjänsterna. Om inte annat anges är allt material Hästnets exklusiva egendom.

Du får skriva ut enskilda sidor från Webbsidan men du får i övrigt inte kopiera, reproducera, publicera, ladda upp, skicka eller distribuera något material eller någon information på Webbsidan utan föregående skriftligt tillstånd från Hästnet. Användning av automatiserade tjänster såsom robotar, spindlar, indexering, samt andra metoder för systematisk användning av innehållet på Webbsidan är strikt förbjuden utan föregående skriftligt tillstånd från Hästnet.

All otillåten användning medför ersättningsskyldighet. Den som avsiktligt eller genom grov oaktsamhet bryter mot lagen kan straffas med böter eller fängelse upp till två år och bli dömd att betala skadestånd.

7 Regler för annonsering

Du ansvarar själv som användare för att den information som du lägger in i annonser inte strider mot gällande lagar och regler. Du som användare är personligen ansvarig för din annons och köpare bör iaktta sedvanlig vaksamhet vid distansköp. Hästnet medlar ej mellan parter vid tvister men förbehåller sig rätten att oåterkalleligen blockera användare från Tjänsten som inte följer Användarvillkoren.

Särskilda regler vid försäljning av hästar: Vid försäljning av hästar gäller särskilda regler. Att sälja hästar är generellt tillåtet på Hästnet, men måste uppfylla följande krav:

  • Beskrivningen eller bilden på hästen måste väljas med omsorg och respekt
  • Köparen måste informera sig om ålder, eventuella sjukdomar eller andra onormala betingelser med hästen
  • Det är inte tillåtet att sälja dräktiga hästar såvida inte köparen tydligt upplyses om detta (dräktiga hästar får inte transporteras 2 månader innan stoet fölar)
  • Alla hästar ska ha hästpass, och du ska som köpare aldrig godta att du kommer att få passet vid ett senare tillfälle, utan det ska följa med hästen. Detta är säljarens ansvar att se till
  • Om du köper häst från ett annat land behöver hästen ha ett hälsointyg av officiell veterinär innan den transporteras till Sverige
  • Mer information gällande vad som gäller vid försäljning av häst står att finnas i Hästnets köp- och säljguider samt på Jordbruksverkets hemsida
  • På bilder som visar ryttare till häst ska ryttaren bära hjälm. Övriga huvudbonader är inte godkända.

 Publiceringstid: Hästnets tjänst anses fullgjord när annonsen har godkänts och publicerats på Webbsidan. Därefter måste du som användare plocka bort annonsen så snart syftet med annonseringen är uppfyllt, t.ex. när du har sålt det som du har annonserat. Eftersom Hästnet vill minimera antalet inaktuella annonser på Webbsidan tas en annons bort av Hästnet efter tre månader från publiceringsdagen.

Granskning och kontroll av annonser och användare: Hästnet förbehåller sig rätten att granska samtliga annonser och att neka eller avlägsna en annons på grund av att den bryter mot Användarvillkoren, tredje parts upphovsrätt, annan rättslig reglering eller mot Hästnets principer. Hästnet förbehåller sig rätten att ta bort/ändra i annonstext om texten bryter mot annonseringsreglerna.

Hästnets meddelandetjänst: I Hästnets meddelandetjänst kan du skicka och ta emot meddelanden. Meddelanden som du skickat till eller tagit emot från andra Hästnet-användare finns på så vis samlade på Hästnet i ditt användarkonto. Om du har valt att få e-postnotiser skickas meddelanden även till din registrerade e-postadress. Du kan svara på meddelanden direkt på Hästnet eller via e-post. God ton och ett trevligt uppträdande mellan användare är en självklarhet för Hästnet. Därför är det inte tillåtet att:

  • Hota, trakassera eller i övrigt agera anstötligt mot någon annan användare
  • Använda Hästnets meddelandetjänst för att utföra någon olaglig, vilseledande eller skadlig handling 
  • I övrigt missbruka Hästnets meddelandetjänst, exempelvis genom att skicka skräppost eller andra oönskade meddelanden

Hästnet kommer att filtrera, ta bort eller stoppa meddelanden med stötande eller otillåtet innehåll. Hästnet kan också stoppa meddelanden eller ta bort innehåll som strider mot våra Användarvillkor. Hästnet förbehåller sig rätten att stänga av användare som inte följer reglerna för meddelandetjänsten eller som använder den på sätt som är till skada för oss eller våra användare.

Användning av spam-meddelanden eller meddelanden i reklamsyfte är inte tillåtet utan föregående skriftligt tillstånd från Hästnet. Kommersiell användning av meddelandetjänsten kan medföra skadeståndsskyldighet.

Språk: Endast annonser på svenska, finska, danska, norska eller engelska tillåts.

Inte ren marknadsföring: Det är endast tillåtet att annonsera om försäljning, uthyrning, byten, samt tjänster och efterlysningar. Annonstexten ska användas till att beskriva den specifika varan eller tjänsten som erbjuds i annonsen. Övrig information, såsom beskrivning av en verksamhet eller ett generellt utbud, tillåts ej i annonstexten.

Beskrivning: Annonsrubriken måste beskriva varan eller tjänsten, inga företagsnamn eller länkningar får förekomma. Varan eller tjänsten måste beskrivas i annonstexten, det är inte tillåtet att endast länka till en annan sida. Annonstexter får inte kopieras från andra annonser, dessa kan vara skyddade av upphovsrätt och/eller andra lagar och är Hästnets egendom enligt vad som anges ovan.

E-post: Om du när du annonserar endast kan nås via telefon, skriv detta i annonstexten, e-postadressen är dock obligatorisk för att kunna annonsera ut en vara.

Inga dubbletter: Det är inte tillåtet att lägga in annonser om samma vara eller tjänst mer än en gång samtidigt. Radera den gamla annonsen först innan du lägger in den nya. Det är inte heller tillåtet att lägga in annonser med samma vara eller tjänst under flera län eller i mer än en kategori.

Ändring av vara eller tjänst i annons: Det är inte tillåtet att byta ut eller lägga till en vara/tjänst vid ändring eller förnyelse av annonsen.

Ovederhäftiga/Orealistiska erbjudanden: Det är inte tillåtet att annonsera om orealistiska erbjudanden. Hästnet förbehåller sig rätten att neka eller avbryta publicering av annonser som enligt Hästnets bedömning är ovederhäftiga eller orealistiska. 

Kategorisering: Annonsen ska läggas i den kategori som bäst beskriver din vara eller tjänst (annonsen flyttas till rätt kategori när den granskas). Det är inte tillåtet att blanda varor och/eller tjänster i samma annons när varorna och/eller tjänsterna inte hör till samma kategori. De olika varorna/tjänsterna måste i sådant fall delas upp i flera annonser. Säljannonser ska placeras i kategorin "Säljes" och köpannonser i kategorin "Köpes".

Tjänster: Annonserade tjänster måste följa de lagar och föreskrifter som gäller för respektive bransch.

Piratkopior och förfalskningar: Det är inte tillåtet att annonsera piratkopior och förfalskningar av t.ex. märkesprodukter. När du säljer märkesprodukter måste du därför intyga att varan är original.

Olagliga varor: Varor som inte är tillåtna att sälja enligt svensk lag får inte annonseras.

Stötande och kränkande innehåll: Annonser som kan verka stötande eller kränkande för folkgrupper och/eller enskilda individer godkänns inte. Vissa ålderdomliga benämningar på folkgrupper kan uppfattas som stötande och får inte användas. Bilder och filmer av kränkande karaktär tillåts inte.

Tredjepartsinformation: När du lägger upp din annons kan viss tilläggsinformation komma att visas i anslutning till din annons. Sådan tilläggsinformation visas automatiskt och är baserad på den information som du som användare/annonsör lägger in, exempelvis kan viss kartinformation uppkomma baserat på postnummer. Dessa tilläggsuppgifter hämtas från externa system vilka tillhandahålls av tredje part och Hästnet tar inget ansvar för eventuella felaktigheter. Du måste själv som annonsör kontrollera att dessa uppgifter är korrekta.

Länkar och hänvisningar: Länkar och hänvisningar i annonser ska vara relevanta för varan eller tjänsten du annonserar om. Samma regler gäller för länkarna som rör annonsen i övrigt, d.v.s. du som användare kan komma att ansvara för innehållet på den webbsida du länkar till. Vidare är det inte tillåtet att länka eller referera till en annan annons- eller auktionswebbplats.

Bilder och filmer: Bilder och filmer ska vara relevanta för varan eller tjänsten du annonserar om och får inte innehålla övrig text, företagsnamn, logotyper, URL:er eller andra grafiska tillägg som kan tolkas som generell företagsmarknadsföring. Det är inte heller tillåtet att systematiskt använda ramar eller andra grafiska effekter i annonsens bild(er) som medför att annonsen framhävs på bekostnad av andra annonser i listningsvyn.

När annonsen avser en vara som säljs av en privatannonsör, ska bilden vara av den vara som faktiskt säljs, och inte en katalogbild en annan bild av en annan likadan vara. Detta då bilder av produkten är viktiga för köparen när de bildar sig en uppfattning om varans skick och eventuellt köp. Det är inte tillåtet att ta bilder och filmer från andra annonser utan annonsörens medgivande. Dessa kan vara skyddade under upphovsrättslagen.

Vattenstämplar: Bilder publiceras med Hästnets vattenstämpel. Detta görs för att förhindra att bilderna används i andra sammanhang som inte medgivits av dig som användare. Det är därför inte tillåtet att infoga egen vattenstämpel i bild eller film som kan tolkas som generell företagsmarknadsföring.

Logotyper: Det är inte tillåtet att använda annans logotyp i en annons (oavsett om logotypen är del av en bild eller film) utöver sådan logotyp som finns på den vara som annonseras. Företagslogotyper får inte användas som bilder med undantag för annonserna i kategorierna för Tjänster, eller om det är själva företaget du säljer.

8 Marknadsföring

All marknadsföring ska enligt Marknadsföringslagen (2008:486) stämma överens med god marknadsföringssed. Om ett företag bryter mot reglerna kan Marknadsdomstolen förbjuda detta och om det fortsätter kan företaget dömas att betala vite.

Det är uttryckligen förbjudet att skicka reklam via e-mail, telefonsamtal eller SMS till fysiska personer om inte dessa har samtyckt till det på förhand.

9 Ansvar

Hästnet garanterar inte kontinuerlig, oavbruten eller säker tillgång till Tjänsterna. Driften av Webbsidan kan komma att störas av ett antal faktorer utanför Hästnets kontroll och Hästnet ställer inga garantier gällande Webbsidans funktion eller tillgänglighet. Hästnet kan inte göras ansvarigt för skador som direkt eller indirekt orsakas av användning av Webbsidan och dess innehåll. Vid tekniska fel ersätts högst annonskostnaden.

Webbsidan är huvudsakligen en annonsplats. Webbsidan är således ett forum som låter användare annonsera, sälja och köpa varor och tjänster. Hästnet har ingen kontroll över och medverkar inte i transaktionen mellan en köpare och en säljare. Du ska inte anta att ett erbjudande, en försäljning eller ett köp av ett objekt är giltigt och lagligt endast för att det förekommer på Webbsidan. Hästnet ansvarar inte för den utannonserade varan eller tjänsten.

Hästnet ansvarar inte för skada som beror på uteblivna eller fördröjda annonssvar eller på felaktig information i annonstexten.

10 Skadeersättning

Du som användare åtar dig att hålla Hästnet skadeslöst för det fall att någon tredje part ställer krav på ersättning på grund av Användargenererat innehåll eller på grund av att du i övrigt har agerat i strid med dessa Användarvillkor eller i strid med gällande lag eller tredje parts rättighet.

11 Ångerrätt

När du köper tjänster via Internet har du som regel 14 dagars ångerrätt. För att annonsera på Hästnet måste du dock frånsäga dig din ångerrätt eftersom Hästnets tjänst för annonsering innebär att du, genom att lägga in en annons, begär att tjänsten påbörjas omedelbart efter att du har betalat för den. Det innebär att du accepterar att ångerrätten upphör när tjänsten har fullgjorts. Hästnets tjänst anses fullgjord så snart din annons har publicerats. Motsvarande regler gäller för tilläggstjänster som du köper i samband med annonsering.

12 Överlåtelse

Genom att acceptera Användarvillkoren godkänner du att avtalet som du har ingått med Hästnet, utan ditt samtycke, kan överlåtas till annat bolag som helt eller delvis, direkt eller indirekt ägs av Hästnet Sverige AB eller till tredje part i anslutning till en inkråms- eller verksamhetsöverlåtelse som inkluderar Tjänsterna.

13 Förändringar i Tjänsterna

Hästnet kan när som helst och utan föregående information besluta att avveckla Tjänsterna eller ersätta Tjänsterna med andra tjänster. I sådant fall förbehåller sig Hästnet rätten att avsluta din tillgång till Tjänsterna, vilket kommer att ske efter att du har fått information om detta, t.ex. genom meddelande till din registrerade e-postadress.

14 Ändringar i Användarvillkoren

Hästnet kan komma att ändra dessa Användarvillkor från tid till annan. I den mån vi gör väsentliga förändringar som kräver ditt samtycke kommer vi dock att inhämta ditt samtycke innan förändringen träder i kraft.

15 Tillämplig lag och tvistelösning

Svensk lag ska tillämpas på Tjänsterna och dessa Användarvillkor. Tvister ska avgöras av svensk allmän domstol. Du kan också vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, läs mer på www.arn.se.

16 Kontaktuppgifter

Hästnet Sverige AB, Tegnérgatan1, 111 40 Stockholm