Hästar

Hästar sökes

Utrustning och tjänster

Hästnets Artiklar

Hjälp

Hjälpcenter
HästnetHästnet
Din guide till rätt hästförsäkring
Dela

Din guide till rätt hästförsäkring

Köpguide

Artikel i samarbete med Dunstan

Att ha sin häst försäkrad är en dubbel trygghet. Du behöver varken kompromissa med hästens välmående eller riskera din ekonomi. Men det finns många sorters försäkringar och de skiljer sig både i pris, omfattning och villkor. Så hur ska du tänka när du väljer hästförsäkring, och vad innebär alla olika alternativ? Här har du din guide till en trygg hästförsäkring.

Det första du behöver fundera över är vilket försäkringsbehov du har. Det avgör du genom att titta på vad du har för häst och hur du använder den.

Tävlingshästen

De som har en häst som tränas och tävlas aktivt väljer i regel en mer omfattande veterinärvårdsförsäkring. Dessutom kompletteras den ofta med en liv- och användbarhetsförsäkring som motsvarar hästens pengavärde. 

Promenad- och sällskapshästen

Om din häst promenadrids eller går som sällskap brukar det räcka med en mindre omfattande försäkring, både gällande veterinärvård och liv. Det är en balans mellan hästens värde i pengar och vilka ekonomiska risker du är villig att ta i händelse av en oförutsedd skada eller sjukdom.

Ett bra råd är att börja med en mer omfattande försäkring när du köper en ny häst. Nytt stall, ny ryttare och nya hagkompisar innebär många förändringar för hästen, vilket ökar skaderisken. När du lärt känna din häst ordentligt kan du se över försäkringsomfattningen igen. 

Din premie

Du behöver också välja en ersättnings- och självrisknivå. En högre ersättningsnivå betyder högre premie. Även självrisknivån påverkar din premie.

Försäkringstyper

Veterinärvårdsförsäkring

Med en veterinärvårdsförsäkring får du ekonomisk trygghet när hästen behöver veterinärvård. Du kan välja allt från en mindre omfattande variant till en försäkring som täcker i princip allt. Det du som hästägare behöver ta ställning till är vilka skade- och sjukdomskostnader du vill skydda dig mot genom försäkringen. För en fingervisning, se avsnitten ”tävlingshäst” och ”promenad- och sällskapshäst” ovan.

Livförsäkring

Om hästen råkar ut för en så allvarlig skada eller sjukdom att den måste avlivas kan du få ekonomisk ersättning med en livförsäkring. Även här finns det olika omfattning av försäkringen, och du som hästägare behöver fundera över i vilka situationer du vill skydda dig mot en ekonomisk förlust. Livförsäkringen täcker inte om hästen dör eller avlivas på grund av ålder.

Liv- och användbarhetsförsäkring 

Om din häst råkar ut för en skada eller sjukdom som gör att den inte längre går att använda till det du tänkt, men den ändå kan leva värdigt liv, får du ersättning från en liv- och användbarhetsförsäkring. 

Fosterförsäkring

Vill du avla kan det vara bra att titta på en fosterförsäkring. Den ger dig ersättning om stoet kastar eller resorberar, men också om fölet behöver veterinärvård under sina första 30 levnadsdagar. 

Byta försäkringsbolag

Du kan alltid byta försäkringsbolag. När du byter är det viktigt att du berättar om tidigare skador eller sjukdomar för det nya bolaget. Det är också bra att välja en försäkring med trygghetsgaranti eller liknande. Det innebär nämligen att om hästen tidigare omfattats av ett dolda fel-skydd så övertar det nya försäkringsbolaget det skyddet, och du har en obruten försäkring som ger dig bästa möjliga skydd. Du behöver veta vilken omfattning hästen varit försäkrad i tidigare och om den har någon skadehistorik. 

Det är också viktigt att du läser igenom villkoren noga och att du tar dig tid att jämföra försäkringar. Att bara ta över en befintlig försäkring, utan att fundera över ditt egentliga försäkringsbehov, kan bli en kostsam historia. 

Dåliga tillfällen att byta försäkringsbolag

Om hästen har en aktiv skada eller sjukdom är det ingen bra idé att byta försäkringsbolag. Det är inte heller bra att byta bolag om hästen har en skadehistorik som kan ge reservationer hos det nya bolaget. För att försäkra dig om att bytet blir som du tänkt bör du kontrollera med ditt nya försäkringsbolag att du får en reservationsfri försäkring. Ha gärna hästens journal tillgänglig när du pratar med det nya bolaget. 

Ord att ha koll på:

Självrisk: den del av skadekostnaden som du står för när du får ersättning från ditt försäkringsbolag.

Försäkringsbelopp: den maximala ersättning som kan betalas ut från försäkringen vid en skada.

Försäkringsvillkor: beskrivning av det fullständiga skyddet som du har vid en skada. Läs dina villkor noggrant och tveka inte att fråga ditt bolag om det är något som känns oklart.

Huvudförfallodag: den dag då din försäkring förnyas. Passa på att se över dina försäkringar i samband med huvudförfallodagen, kanske har dina förutsättningar förändrats?

Premie: det belopp du betalar månadsvis, kvartalsvis eller årsvis för att vara skyddad av din försäkring. 

Skadeanmälan: ett försäkringsanspråk, vilket är en formell begäran från försäkringstagaren till försäkringsbolaget om täckning eller ersättning för en förlust eller skada. Försäkringsbolaget kontrollerar anspråket och godkänner eller nekar ersättning. 

Hälsodeklaration: den blankett där du svarar på frågor om hästens hälsa. Hälsodeklarationen påverkar hur du kan försäkra din häst. Oftast beviljas försäkringen, men den kan få begränsningar – så kallade reservationer. Det är väldigt viktigt att du är ärlig och noggrann när du gör hälsodeklarationen. Om du medvetet har lämnat oriktiga uppgifter kan försäkringsskyddet upphöra och du har betalat premie utan att kunna nyttja din försäkring, så var ärlig och noggrann – då kan försäkringsbolaget hjälpa dig till rätt försäkring.

Kunskap ger mindre otur

På Dunstan tror vi att kunskap är det bästa sättet att undvika otur. Vi vet att med rätt kunskap kan du förebygga många olyckor. Därför erbjuder vi gratisutbildningar online för våra kunder, där varje kurs ger poäng. Även skadeförebyggande åtgärder, som att använda en godkänd hovslagare, träna för licensierad tränare eller att göra en årlig träckprovsanalys ger poäng. Poängen kan du sedan använda till att handla i vår shop, eller till att minska din premie eller självrisk. Bra va? 

Läs mer om Dunstans hästförsäkringar

Prenumerera
Prenumerera
Prenumerera
Prenumerera
Hästnet
Hästnet använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse. Användning av denna webbplats och andra tjänster innebär godkännande av Hästnet Villkor och Personuppgiftspolicy. Du kan när som helst .
© Upphovsrätt 2024 - Hästnet