(Antal: 4)

 Pris 600 kr

Sommarbete 2018

|
    2017-11-18

1 och 2-åriga hingstar – Ungston - sto m föl- Ridhästar. Alla beteshagar är stängslade med eltråd och saltsten ingår. Betena är blandat vall och naturbete. Valet av beteshagar gör vi efter hästantal...

Läs mer >>

 Pris 1000 kr

Bete med lösdrift och fina ridvägar i Nävekvarn

|
    2017-10-27

Bete finns i maj-oktober 2018 i Nävekvarn utanför Nyköping, 1,5 tim söder om Stockholm, för 2 hästar eller 3-5 ponnyer beroende på storlek. 1,5 ha skogsbete och ca 1 ha äng i olika skiften. Rymlig l...

Läs mer >>

 Pris 1500 kr

Vinterbete

|
    2017-09-20

Bete för islandshästar o ponnier finns högt på Hallandsåsen med naturliga källor samt kuperad mark med stor artrikedom. Valacker/hingstar för sig o ston för sig. Daglig tillsyn av hästveterinär 1...

Läs mer >>

Pris 400 kr

Bete finns sommaren 2018

|
    2017-09-17

Sommarbete från maj-sept 2018 finns i Knickarp ca två mil från Ystad. Passar till ponny eller häst som kan gå på bete dygnet runt. Tillgång till vindskydd. Ogödslad naturbetesvall. Till sällskap fin...

Läs mer >>