(Antal: 2)

 Pris 600 kr

Sommarbete 2018

|
    2017-11-18

1 och 2-åriga hingstar – Ungston - sto m föl- Ridhästar. Alla beteshagar är stängslade med eltråd och saltsten ingår. Betena är blandat vall och naturbete. Valet av beteshagar gör vi efter hästantal...

Läs mer >>

 Pris 1000 kr

Bete med lösdrift och fina ridvägar i Nävekvarn

|
    2017-10-27

Bete finns i maj-oktober 2018 i Nävekvarn utanför Nyköping, 1,5 tim söder om Stockholm, för 2 hästar eller 3-5 ponnyer beroende på storlek. 1,5 ha skogsbete och ca 1 ha äng i olika skiften. Rymlig l...

Läs mer >>