(Antal: 1)

|
    2017-07-19

Hö (årets) finns 2 olika sorter & det finns både lös och hårdpressade balar. Hösort 1: ca 5kg balar löspress Pegasus vall Pris 2,50:-/kg betesvall utan klöver. Betesblandningen är anpas...

Läs mer >>