(Antal: 2)

 

Stallplats och bete

|
    2018-04-16

Vill undersöka om det finns intresse för stallplats med bete för en häst i Törneryd strax norr om Åryd. Vintertid har vi hästarna på lösdrift med ligghall där det finns tillgång till ensilage under ...

Läs mer >>

 

Stallplatser ledig- med eller utan full service.

|
    2018-03-20

Anpassa priset med hur mycket du gör själv. T.ex helg jobb. Vi fodrar 4 gånger om dagen, ut och insläpp,3,5 x 3,5m boxar, med möjlighet för in-ut boxar(dörr från box till paddock) 2 rid hallar, st...

Läs mer >>