(Antal: 1)

 Pris 600 kr

Sommarbete 2018

|
    2018-05-22

1 och 2-åriga hingstar – Ungston - sto m föl- Ridhästar. Alla beteshagar är stängslade med eltråd och saltsten ingår. Betena är blandat vall och naturbete. Valet av beteshagar gör vi efter hästantal...

Läs mer >>