Anders Foder
Den här gården ligger i byn Sunnankil i Möklinta socken i Sala kommun på gränsen till Dalarna. Cirka en mil till länsgränsen. Det är skogsbygd med lite lättare jordar. Traditionellt har djurhållning och skog varit viktiga produktionsgrenar. På gården har det odlas vall i alla tider eftersom det bedrivits mjölkproduktion så kunskap och erfarenhet finns.Jag har bedrivit jordbruk sedan 1989 och köpte gården 2000. Sedan tio år tillbaka har jag odlat vall för avsalu. Även spannmål och halm säljes.

Vallproduktionen
Vallarna sås in med gräsblandning i skyddsgröda med anpassad utsädes och gödningsgiva. Detta gynnar insådden och minskar risken för liggsäd. För att få en tät och fin vall bärgas halmen. Gödslingen anpassas efter jordmån och vallens ålder. Höet skördas normalt i midsommartid strax innan blomning. Näringsvärdet har genom åren lägat på 40-50 gram smältbart protein och 7,5 - 8,5 MJ. Dessa värden är per kg foder. Näringsvärdet anpassas naturligtvis efter vad kunderna efterfrågar. Stor vikt läggs vid att få höet jämntorrt utan ´gröntappar´ innan det pressas till småbalar. Det görs för att få ett homogent hö att skulltorka och få en jämn och fin genomtorkning av skulltorken. Det blir också balar som håller hyfsat samma vikt. Bästa sättet att få ett jämntorrt hö på fält är att vända höet två gånger vid rätt tidpunkt och att använda bra maskiner. Balarna pressas så att de tål att transporteras men så pass lösa att de går att torka på torkarna. Vikten är ca 12-13 kg då många kunder uppskattar balar som inte är för tunga. Kunderna består av både stall, privatpersoner och uppköpare. Transport till stall ordnas. Minsta mängd är då ca tre ton och utförs för med traktor eller vid längre sträckor, naturligtvis lastbil.

Ensilage och hösilage skördas emot beställning. Detta gäller även halm.Ensilage/hösilage och halm skördas i huvudsak som rundbalar.Vikt och storlek på balarna kan anpassas efter önskemål. All vallproduktion analyseras. Priset är beroende av mängd och avstånd eller om det hämtas på gården

Anders Foder
Anders Eriksson - Sunnankil 123 - 733 99 Möklinta
0224-811 01 - 070-565 38 46 - [email protected]

 

Ja tack, jag vill ha mer information!

Namn*

Adress*

Postnr*

Ort*

Telefon

E-post


Jag önskar information om


Produktion: HästNet